BRIM 2017 dijangka akan naik RM100

BRIM 2017 dijangka akan naik RM100

Langkah ini mungkin berkesan dalam jangka masa singkat, tetapi kedua-dua pihak Kerajaan dan Bank Negara perlulah melihat pada permintaan dan bekalan pengurusan bagi mengawal kadar inflasi untuk jangka masa panjang. Jika tidak, kadar inflasi ini menjadi tidak terkawal. Lee merupakan bekas ketua penyelidikan Bank Pelaburan CIMB. Bagi mencapai sasaran fiskal defisit 3% menjelang tahun 2015, pada 1 Oktober minggu lepas, Kerajaan telah mengurangkan subsidi petrol RON95 sebanyak 20 sen seliter. Beliau berkata apa yang perlu dilakukan waktu ini ialah untuk memberikan jaringan keselamatan sosial kepada masyarakat yang paling lemah – iaitu golongan yang berpendapatan rendah. Beliau juga berkata bahawa permintaan terkini FOMCA termasuklah perumahan yang mampu dimiliki dan penjagaan kesihatan yang lebih bagus di seluruh negeri. Perubahan harga petrol dan diesel dapat dikesan di mana kerajaan cuba merasionalisasikan subsidi menyeluruh yang diberikan kepada seluruh negeri di sebalik hanya rakyat yang memerlukan.

Ahli ekonomi Lee Hen Guie baru-baru ini berkata Perdana Menteri dijangka akan mengumumkan langkah mitigasi bagi mengawal kadar inflasi setelah pengurangan subsidi bahan api. Lee berkata beliau percaya bahawa langkah meringankan beban jangka masa pendek ini termasuklah pembayaran Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) yang lebih tinggi. Tidak lama lagi akan berlangsungnya Bajet 2017. Namun sebelum itu, akhbar-akhbar telah mula meramal bahawa BRIM 2017 akan dinaikkan setinggi RM100 pada tahun 2017.

Subsidi yang sama juga turut dikurangkan bagi diesel. Lee menjelaskan tekanan ini mungkin agak besar bagi orang awam. Bukan sahaja kadar inflasi meningkat sebanyak 3.2% setakat ini, tetapi juga pengenalan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) akan meningkatkan lagi bebanan rakyat. Pihak Kerajaan mengekalkan pendirian untuk membuat perubahan fiskal dengan menumpukan pada rasionalisasi subsidi dan pemberian BRIM. Kerajaan mengharapkan dengan pelaksanaan GST ini, ianya akan banyak membantu dalam meluaskan tapak hasil, lebih-lebih lagi jumlah yang diperlukan untuk pemberian BRIM atas talian. Lee turut berkata Kerajaaan perlulah mengawal dan mengutamakan perbelanjaannya.

Mengurangkan pembaziran dalam perbelanjaan

Mengurangkan pembaziran dalam perbelanjaan dapat membantu meningkatkan hasil yang diperlukan untuk membuat perubahan yang lain. Bagi mencapai sasaran bajet yang seimbang menjelang tahun 2020, kerajaan memerlukan perubahan fiskal yang lebih meluas, termasuklah tanggungjawab secara fiskal dalam pengurusan kewangan.

Beliau menyatakan harapan bahawa BRIM oleh kerajaan ini sememangnya menuju ke arah yang sama. Ketua setiausaha FOMCA Datuk Paul Selvaraj berkata pemotongan subsidi dan GST akan dapat diterima baik oleh orang awam jika kerajaan mengambil langkah yang mencukupi untuk meningkatkan kualiti hidup dan perkhidmatan seiring dengan langkah-langkah ini. Beliau menyatakan keperluan dan keraguan penduduk sebaiknya dengan mengatakan bahawa sekarang ini penduduk tidak yakin dengan manfaatnya. Mereka melihat subsidi yang telah dipotong sebelum ini hanya membawa kepada kenaikan kos sara hidup.

GST akan diperkenalkan bermula April 2015 dan BRIM akan dibayar pada permulaan setiap tahun baharu. Kerajaan berjanji akan menggunakan wang yang dikutip melalui GST untuk kebajikan golongan berpendapatan rendah dan kebajikan negara. Beliau mengharapkan bantuan yang serupa BRIM dapat membantu kerajaan menuju ke jalan yang betul dan untuk kebaikan seluruh rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *